Όροι & Προϋποθέσεις

Γενικοί όροι

Το gams.gr, είναι ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης, όπου εφεξής θα αναφέρεται ως «ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Ο διακριτικός μας τίτλος είναι «GAMS» και η πλήρης επωνυμία μας: «KHALIL OMAR HANAN», εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου ρουχισμού και αξεσουάρ, που εδρεύει στον Βύρωνα Αττικής και συγκεκριμένα στην οδό Νέας Ελβετίας 30 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Khalil Omar Hanan με ΑΦΜ 067855334 και Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155589302000. Η διεύθυνση της ηλεκτρονικής μας αλληλογραφίας είναι η [email protected] και το τηλέφωνο επικοινωνίας 210 7645220.

Οποιοσδήποτε εισέρχεται στο ηλεκτρονικό κατάστημα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, https://www.gams.gr εφεξής “site” και για οποιονδήποτε λόγο, αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας και θα αναγράφεται εφεξής ως «ΧΡΗΣΤΗΣ» ή «ΠΕΛΑΤΗΣ». Για οποιαδήποτε διαφωνία ή μη αποδοχή ο ΧΡΗΣΤΗΣ, οφείλει να μην χρησιμοποιήσει το site.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνοντας την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος site. Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι αποκλειστικά και μόνον για ενηλίκους.

Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται για την ακρίβεια, και την αλήθεια των πληροφοριών που παρατίθενται στην ηλεκτρονική σελίδα, σε ότι αφορά την ταυτότητα της επιχείρησης και τις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγές. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δικαιούται να διορθώνει στα πλαίσια της καλής πίστης, καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν από λάθος, εκ παραδρομής ή για λόγους ανωτέρας βίας, οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

Περιορισμός ευθύνης

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, λόγω ανωτέρας βίας. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκθέτει στο ηλεκτρονικό κατάστημά της, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη, τον ενδιαφερόμενο ΠΕΛΑΤΗ και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, την έγκαιρη ενημέρωση των πελατών περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, μέσα από τις σελίδες της παρέχει το περιεχόμενο των προϊόντων, “πληροφορίες- ονόματα- φωτογραφίες” και τις υπηρεσίες που τα συνοδεύουν.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δεν ευθύνεται κα δεν δίδει εγγύηση καλής λειτουργίας, ασφάλειας, επισκευής, αντικατάστασης καθαυτή και πλήρη ευθύνη για τα παραπάνω φέρει ο κατασκευαστής ή ο εισαγωγέας του εκάστοτε προϊόντος.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δεν φέρει καμία ευθύνη ή τυχόν υποχρέωση αποζημίωσης από μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων, σε προϊόντα – υπηρεσίες – πληροφορίες που παρέχονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει ως πρωταρχικό ρόλο την υψηλή ποιότητα υπηρεσιών και την καλύτερη εξυπηρέτηση του ΠΕΛΑΤΗ, αλλά δεν μπορεί να εκμηδενίσει τυχόν λάθη ή οποιαδήποτε δυσλειτουργία προκύψει.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε απόκλιση χρώματος προϊόντος, τυχόν προκύψει, μεταξύ site και πραγματικότητας.

Σημειώνεται ότι το πλήθος των επίπλων είναι μη συναρμολογημένα. Το κόστος συναρμολόγησης και όπου και όποτε είναι εφικτό επιβαρύνει με συμφωνία τον πελάτη, όπως αντίστοιχα και το κόστος και η ευθύνη μεταφοράς.

Ευθύνες Χρήστη

Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την χρήση του site και για το πλήθος των ενεργειών που θα πράξει και πρέπει πάντα να είναι εντός νόμιμων πλαισίων.

Διευκρινιστικά ο ΧΡΗΣΤΗΣ:

 • δεν μπορεί να αποστείλει – δημοσιεύσει – μεταδώσει – κοινοποιήσει οποιοδήποτε παράνομο περιεχόμενο
 • δεν μπορεί να διαχειριστεί προσωπικά δεδομένα άλλων χρηστών
 • δεν μπορεί να μεταδώσει με οποιονδήποτε τρόπο, με email ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο, προσβλητικό περιεχόμενο (ηθικό-κοινωνικό)
 • δεν μπορεί να μεταδώσει με οποιονδήποτε τρόπο, με email ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο, εμπιστευτικές πληροφορίες ή συμφωνίες
 • δεν μπορεί να μεταδώσει με οποιονδήποτε τρόπο, με email ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο, πληροφορίες και υλικό το οποίο αφορά σε, λογότυπα, πνευματικές ιδιοκτησίες, ή οποιοδήποτε ιδιοκτησιακό δικαίωμα τρίτων
 • δεν μπορεί να μεταδώσει με οποιονδήποτε τρόπο, με email ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο, κακόβουλο λογισμικό (ιοί), ή οποιοδήποτε άλλο λογισμικό που μπορεί να προκαλέσει οποιαδήποτε βλάβη, ή συγκέντρωση πληροφοριών από και σε τρίτους
 • δεν μπορεί με οποιονδήποτε τρόπο και οποιαδήποτε μορφή, να προκαλέσει όχληση σε οποιονδήποτε τρίτο

Επιστροφές – Αντικαταστάσεις – Υπαναχωρήσεις

 • Επιστροφές προϊόντων γίνονται δεκτές από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, μόνο μετά από συνεννόηση του ΠΕΛΑΤΗ και την ενημέρωση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών. Τα προϊόντα πρέπει να είναι στην αρχική τους συσκευασία και κατάσταση, να μην έχουν ανοιχτεί-χρησιμοποιηθεί και να συνοδεύονται από την απόδειξη αγοράς. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ μπορεί να τα φέρει ο ίδιος στην έδρα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, είτε να τα επιστρέψει με μεταφορική, με δικά του έξοδα.
 • Σε περίπτωση ελαττωματικών προϊόντων, ο ΠΕΛΑΤΗΣ, οφείλει να επικοινωνήσει με την ΕΤΑIΡΕΙΑ μέσω τηλεφώνου – 210 7645220 ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας – [email protected]. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί το ελάττωμα η ΕΤΑΙΡΕΙΑ οφείλει να αντικαταστήσει – επισκευάσει το προϊόν. Δεν θεωρείται ελάττωμα τυχόν διαφοροποίηση της χρωματικής απόχρωσης ενός είδους μεταξύ του πώς φαίνεται στην οθόνη του υπολογιστή και του πώς εμφανίζεται στην πραγματικότητα. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και την ενημέρωση του ο πελάτης μπορεί να ζητήσει αντικατάσταση του προϊόντος ή την επιστροφή των χρημάτων.
 • Η εκ μέρους του ΠΕΛΑΤΗ ακύρωση της παραγγελίας του λόγω μεταμελείας, γίνεται δεκτή μόνο εφόσον δεν έχει το είδος ακόμα τιμολογηθεί και δοθεί προς αποστολή.
 • Ο ΠΕΛΑΤΗΣ οφείλει να δηλώσει τα ακριβή στοιχεία της παραγγελίας του. Η ακύρωση δεν επέρχεται αν δεν αποσταλεί σχετική επιβεβαίωση εκ μέρους της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, με ηλεκτρονική αλληλογραφία προς τον ΠΕΛΑΤΗ.
 • Σε περίπτωση που ο ΠΕΛΑΤΗΣ πριν από την εκ μέρους του δήλωση ακύρωσης έχει καταβάλει την αξία της εγκεκριμένης παραγγελίας του και έχει ήδη εισπραχθεί, τότε η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, οφείλει μέσα σε προθεσμία δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών να επιστρέψει στον πελάτη την εισπραχθείσα αξία με τον ίδιο τρόπο που αυτός έκανε την πληρωμή της (με επιστροφή του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό, με καταβολή μετρητών κλπ.).
 • Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν (για λόγους υπαναχώρησης) κατεστραμμένα ή ελλιπή, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον ΠΕΛΑΤΗ, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του ΠΕΛΑΤΗ.

Σύνδεσμοι προς άλλους Ιστότοπους

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν μπορεί να ελέγξει τρίτους ιστότοπους που πιθανώς παραπέμπει μέσω συνδέσμων – υπερσυνδέσμων ή διαφημιστικών προωθήσεων, μέσω τους δικού της site. Οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει πρέπει να επιλυθεί με απευθείας επικοινωνία του ΧΡΗΣΤΗ με το εν λόγω site. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ χρησιμοποιεί τα παραπάνω μόνο για διευκόλυνση της περιήγησης του ΧΡΗΣΤΗ και δεν σημαίνει επ’ ουδενί, ότι εγκρίνει ή αποδέχεται οποιοδήποτε περιεχόμενο τρίτου site.

Πνευματικά Δικαιώματα

Η πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας (φωτογραφίες, λογότυπα, σχέδια, κείμενα) διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο, απαγορεύεται οποιαδήποτε μεταφορά – αντιγραφή – αναδημοσίευση – αποθήκευση –οποιαδήποτε χρήση, χωρίς την προγενέστερη γραπτή έγκριση από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Τιμές

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της τιμής οποιουδήποτε προϊόντος, χωρίς καμία προειδοποίηση. Καμία ευθύνη δεν φέρει, για τυχόν μεταγενέστερες αποκλίσεις τιμών που προκύπτουν σε κάποιο προϊόν, είτε προς τα πάνω, είτε προς τα κάτω, από την ημερομηνία κτήσης του προϊόντος ή προϊόντων, από τους ΧΡΗΣΤΕΣ.